Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1author_keyword:Jiménez Barbosa, Wilson Giovanni16610,05%0,00
2author_keyword:Molina Montoya, Nancy Piedad1579,51%0,00
3author_keyword:Estrada Álvarez, Jorge Mario1398,42%0,00
4author_keyword:Figueroa Olarte, Luisa Fernanda1307,87%0,00
5author_keyword:Rodríguez Álvarez, Martha Fabiola1086,54%0,00
6author_keyword:Mayorga C., Myriam Teresa945,69%0,00
7author_keyword:Jiménez Barbosa, Ingrid Astrid915,51%0,00
8author_keyword:León Álvarez, Alejandro905,45%0,00
9author_keyword:Amaya Perozzo, Claudia Xiomara804,85%0,00
10author_keyword:Rubio Rincón, Gina Sorel784,72%0,00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
1651100,00%0,03